Årets oktober fester med Stig Rossen, Lise-Lotte Lohmann, Bjørn Tidmand og Egon Kjer